3,100
-10%
Price: 2,790 Bath

 

List of Substances Removed
Free residual chlorineDibromochloromethane-Tetrachloroethylene-
TurbidityBromoform-Trichloroethylene-
Trihalomethanes-Lead-1,1,1-trichloroethane-
Chloroform-CAT-Iron (fine particle)
Bromodichloromethane-2-MIB-Aluminum(neutral)