3,100
ลด10%
Price: 2,790 Bath
 

Mitsubishi Cleansui ไส้กรอง QC0528E สำหรับเครื่องกรองน้ำ รุ่น Q303E

คุณสมบัติสินค้า

 • สามารถกรองน้ำได้ถึง 4,000 ลิตรต่อไส้กรองหนึ่งอัน
 • มีตาข่ายพิเศษ ใช้กรองตะกอนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่
 • Activated Carbon ในการต่อต้านเชื้อโรค และแบคทีเรีย
 • เยื่อกรอง Membrane ช่วยในการกรองอนุภาคและเชื้อโรคตั้งแต่ 0.1 ไมโครเมตร

ความสามารถในการกรอง

 • คลอรีน  
 • อะลูมิเนียม
 • ตะกอนขุ่น สารปรอท
 • สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก,แบคทีเรีย,สารอินทรีย์,ซิสต์,สนิม,เชื้อรา,สาหร่าย
 • อนุภาคเหล็ก ที่เจือปนมากับท่อน้ำที่ใช้มาเป็นเวลานานทำให้มีสีแดงและเสียรสชาติ
 • ลดความขุ่น  ทำให้น้ำใสขึ้นเนื่องจากกำจัดอนุภาคที่มีขนาดมากกว่า 0.1 ไมครอน
 • สำหรับรุ่น Q303E
ความสามารถในการกรองสารต่าง ๆ
คลอรีนไดโบรโมคลอโรมีเทน-เตตราคลอโรเอททิลลีน-
ตะกอนขุ่นโบรโมฟอร์ม-ไตรคลอโรเอททิลลีน-
ไตรฮาโลมีเทน-สารตะกั่วปนเปื้อน-1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน-
คลอโรฟอร์ม-สารเคมีจากการเกษตร-เหล็ก (ในสภาพอะตอม)

โบรโมไดคลอโรมีเทน

-กลิ่นจากคราบเชื้อรา-อะลูมิเนียม (เป็นกลาง)