1,000
-10%
Price: 900 Bath
Cartridge No. EJC1 (CPC5E)
For
  • Pitcher Cleansui
List of Substances Removed
Free residual chlorineDibromochloromethaneTetrachloroethylene
TurbidityBromoformTrichloroethylene
TrihalomethanesLead1,1,1-trichloroethane
ChloroformCATIron (fine particle)
Bromodichloromethane2-MIBAluminum(neutral)