1,000
ลด10%
Price: 900 Bath

Mitsubishi Cleansui ไส้กรองรุ่น EJC1 (CPC5E)
สำหรับเหยือกกรองน้ำคลีนซุยทุกรุ่น
 

คุณสมบัติสินค้า

สะดวกและรวดเร็วในการเปลี่ยนไส้กรอง ตาข่ายพิเศษ ใช้กรองตะกอนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่เส้นใยที่มีการแลกเปลี่ยนไออน เพื่อให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น Activated Carboon ในการต่อต้านแบคทีเรียเส้นใยไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อกรอง Membrane ช่วยในการกรองอนุภาคและเชื้อโรค ขึ้นกับมาตรฐานของ JIS และ JWPS - มาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และมาตรฐานที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำของญี่ปุ่น

ความสามารถในการกรอง

 • คลอรีน 
 • สารตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ 
 • สารเคมีจากการเกษตร ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช
 • กลิ่นจากคราบเชื้อรา
 • อะลูมิเนียม
 • ตะกอนขุ่น สารปรอท
 • สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก,แบคทีเรีย,สารอินทรีย์,ซิสต์,สนิม,เชื้อรา,สาหร่าย
 • อนุภาคเหล็ก ที่เจือปนมากับท่อน้ำที่ใช้มาเป็นเวลานานทำให้มีสีแดงและเสียรสชาติ
 • สารก่อมะเร็งบางชนิด เช่น ไตรฮาโลมีเทน,คลอโรฟอร์ม,โบรโมไดคลอโรมีเทน,ไดโบรโมคลอโรมีเทน,โบรโมฟอร์ม
 • สารเคมีที่ส่งผลต่อการทำงานของตับและไต (เตตราคลอโรเอททิลลีน, 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน)
 • ลดความขุ่น  ทำให้น้ำใสขึ้นเนื่องจากกำจัดอนุภาคที่มีขนาดมากกว่า 0.1 ไมครอน

สำหรับรุ่น CP005E , CP015E

 

ความสามารถในการกรองสารต่าง ๆ
คลอรีนไดโบรโมคลอโรมีเทนเตตราคลอโรเอททิลลีน
ตะกอนขุ่นโบรโมฟอร์มไตรคลอโรเอททิลลีน
ไตรฮาโลมีเทนสารตะกั่วปนเปื้อน1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน
คลอโรฟอร์มสารเคมีจากการเกษตรเหล็ก (ในสภาพอะตอม)

โบรโมไดคลอโรมีเทน

กลิ่นจากคราบเชื้อราอะลูมิเนียม (เป็นกลาง)