2,200
-10%
Price: 1,980 Bath
Cartridge No. MDC01E-S
For
MD101E
List of Substances Removed
Free residual chlorineDibromochloromethaneTetrachloroethylene
TurbidityBromoformTrichloroethylene
TrihalomethanesLead1,1,1-trichloroethane
ChloroformCATIron (fine particle)
Bromodichloromethane2-MIBAluminum(neutral)