1,800
ลด10%
Price: 1,620 Bath

Mitsubishi Cleansui ไส้กรองEJC2 สำหรับเหยือกกรองน้ำทุกรุ่น

คุณสมบัติสินค้า

 • สามารถกรองน้ำได้ 200 ลิตรต่อไส้กรองหนึ่งอัน
 • สามารถปรับน้ำดื่มให้มีค่าความเป็นด่าง สามารถปรับค่า pH ในน้ำได้ถึง pH 8.0 
 • มีตาข่ายพิเศษ ใช้กรองตะกอนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่
 • เส้นใยมีการแลกเปลี่ยนไออน เพื่อให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น
 • Activated Carbon ในการต่อต้านเชื้อโรค และแบคทีเรีย
 • เส้นใยไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อกรอง Membrane ช่วยในการกรองอนุภาคและเชื้อโรคตั้งแต่ 0.1 ไมโครเมตร
ความสามารถในการกรอง

 

 • คลอรีน 
 • สารตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ 
 • สารเคมีจากการเกษตร ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช
 • กลิ่นจากคราบเชื้อรา
 • อะลูมิเนียม
 • ตะกอนขุ่น สารปรอท
 • สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก,แบคทีเรีย,สารอินทรีย์,ซิสต์,สนิม,เชื้อรา,สาหร่าย
 • อนุภาคเหล็ก ที่เจือปนมากับท่อน้ำที่ใช้มาเป็นเวลานานทำให้มีสีแดงและเสียรสชาติ
 • สารก่อมะเร็งบางชนิด เช่น ไตรฮาโลมีเทน,คลอโรฟอร์ม,โบรโมไดคลอโรมีเทน,ไดโบรโมคลอโรมีเทน,โบรโมฟอร์ม
 • สารเคมีที่ส่งผลต่อการทำงานของตับและไต (เตตราคลอโรเอททิลลีน, 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน)
 • ลดความขุ่น  ทำให้น้ำใสขึ้นเนื่องจากกำจัดอนุภาคที่มีขนาดมากกว่า 0.1 ไมครอน
 
 
ความสามารถในการกรองสารต่าง ๆ
คลอรีนไดโบรโมคลอโรมีเทนเตตราคลอโรเอททิลลีน
ตะกอนขุ่นโบรโมฟอร์มไตรคลอโรเอททิลลีน
ไตรฮาโลมีเทนสารตะกั่วปนเปื้อน1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน
คลอโรฟอร์มสารเคมีจากการเกษตรเหล็ก (ในสภาพอะตอม)

โบรโมไดคลอโรมีเทน

กลิ่นจากคราบเชื้อราอะลูมิเนียม (เป็นกลาง)