ประวัติคลีนซุย


 

 

 

ในปี 1984 บริษัทมิตซูบิชิ เรยอน เป็นบริษัทแรกของโลกที่มีการพัฒนา CLEANSUI หรือเครื่องกรองน้ำที่ใช้ภายในบ้านที่นำเทคโนโลยีเส้นใยที่เป็นเยื่อกรอง membrane มาใช้ เนื่องด้วยความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีโพลิเมอร์ บริษัทมิตซูบิชิ เรยอนได้มีการวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องจน 

CLEANSUI ได้กลายเป็นผู้นำทางด้านการตลาดที่ได้รับความนิยม  และมียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด"  บริษัทมีความภูมิใจที่จะเป็นผู้นำทางด้านการเลือกสรรเครื่องกรองน้ำคุณสมบัติดี ระบบกรองน้ำภายในบ้าน และคอนโดมิเนียม เราเป็นผู้นำด้านเครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพ และเครื่องกรองน้ำแบบ Built-in รวมถึงเครื่องกรองน้ำที่ใช้งานในเชิงธุรกิจ และอุตสาหกรรม

เส้นใยที่เป็นเยื่อกรอง membrane หรือที่เรียกว่า “ STERAPORE ” ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์และวงการอุตสาหกรรม รวมถึงมีการใช้ในการบำบัดน้ำเสีย , ใช้สำหรับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันน้ำ , ใช้ในการกรองสำหรับแผนกล้างมือของห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ทางคณะเราได้มีการติดตามการพัฒนาของธุรกิจ ที่เกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยการมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง และการขายวัสดุของเส้นใยที่เป็นเยื่อกรอง membrane ให้แก่ประเทศจีน ตามการคาดการณ์ว่าเป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

กลุ่มของเรามีข้อได้เปรียบเรื่องเทคโนโยลีในการผลิตเช่นการใช้เทคโนโลยีของเยื่อกรอง membrane ในการบำบัดน้ำ การใช้ DIAMARSสำหรับการบำบัดของเสียที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ กลุ่มของเราได้จัดเตรียมระบบทางด้านวิศวกรรมที่เป็นลักษณะบูรณาการ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงขั้นตอนของการบำรุงรักษา ที่รวมทั้งโรงงานของที่ผลิตสารเคมี ไปจนถึงระบบของเครื่องกลและระบบของการจัดการของเสีย รวมถึงได้มีการจัดเตรียมบริการการจัดการทางด้านวิศวกรรมให้กับบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศอีกด้วย 

เเละเมื่อเรามองไปที่ธุรกิจในกลุ่มมิตซูบิชิ เรยอนแล้วเราจะพบได้ว่า CLEANSUI เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีการให้การสนับสนุนจากกลุ่มของบริษัทและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อทำการส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีไปยังสังคม หรือเติมเต็มกับคำสัญญาที่กล่าวว่า “ คุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตที่ดีกว่า “สำหรับทุกๆคน”   เราจึงอยากที่จะส่ง ผลิตภัณฑ์ดีๆและมีคุณภาพสู่สังคม 

http://4.bp.blogspot.com/-ea7Fwo9ExGY/Tc_IAwbfueI/AAAAAAAAASc/OFMQn7TzixM/s200/pic_43.jpg

          เครื่องกรองน้ำคลีนซุยยังได้รับรางวัล GOOD DESIGN AWARD 2010  เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำคลีนซุยเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศอย่างแพร่หลาย ทางด้านการออกแบบ เครื่องกรองน้ำ Mitsubishi Cleansui ได้ร่วมมือกับ Grohe บริษัทชั้นนำของโลกทางด้านก๊อกน้ำ ในการพัฒนาออกแบบหัวก๊อก เพื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำของ Cleansui เพื่อเพิ่มความคงทน ความสวยงาม และความหรูหรา ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่า Cleansui เป็นมากกว่าเครื่องกรองน้ำ
 

ขึ้นกับมาตรฐานของ JIS และ JWPS - มาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และมาตรฐานที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำของญี่ปุ่น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเครื่องกรองน้ำของ Cleansui ต้องได้มาตรฐานของ JIS และ JWPS ญี่ปุ่นจะมีการจัดตั้งตลาดของการขายกรองน้ำด้วย