1,200
ลด10%
Price: 1,080 Bath

Mitsubishi Cleansui ไส้กรอง DPC-800 สำหรับเครื่องกรองน้ำ รุ่น DP-81

คุณสมบัติสินค้า

  • สามารถกรองน้ำได้ถึง 3,650 ลิตร
  • มีตาข่ายพิเศษ ใช้กรองตะกอนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่
  • Activated Carbon ในการต่อต้านเชื้อโรค และแบคทีเรีย

ความสามารถในการกรอง

  • คลอรีน 
  • อะลูมิเนียม
 
  • สำหรับรุ่น DP81
ความสามารถในการกรองสารต่าง ๆ
คลอรีนไดโบรโมคลอโรมีเทน-เตตราคลอโรเอททิลลีน-
ตะกอนขุ่น-โบรโมฟอร์ม-ไตรคลอโรเอททิลลีน-
ไตรฮาโลมีเทน-สารตะกั่วปนเปื้อน-1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน-
คลอโรฟอร์ม-สารเคมีจากการเกษตร-เหล็ก (ในสภาพอะตอม)-
โบรโมไดคลอโรมีเทน-กลิ่นจากคราบเชื้อรา-อะลูมิเนียม (เป็นกลาง)