1,500
ลด10%
Price: 1,350 Bath
 

Mitsubishi Cleansui ไส้กรองรุ่น CBC03E สำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่น CB013E 

คุณสมบัติสินค้า

 • เปลี่ยนไส้กรองได้ง่าย เพียงแค่ดันไส้กรองเข้าติดกับตัวเครื่อง ก็สามารถใช้ได้ทันที
 • สามารถกรองน้ำได้ถึง 900 ลิตรต่อไส้กรองหนึ่งอัน
 • มีตาข่ายพิเศษ ใช้กรองตะกอนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่
 • เส้นใยมีการแลกเปลี่ยนไออน เพื่อให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น
 • Activated Carbon ในการต่อต้านเชื้อโรค และแบคทีเรีย
 • เส้นใยไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อกรอง Membrane ช่วยในการกรองอนุภาคและเชื้อโรคตั้งแต่ 0.1 ไมโครเมตร

ความสามารถในการกรอง

 • คลอรีน 
 • อะลูมิเนียม
 • ตะกอนขุ่น สารปรอท
 • สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก,แบคทีเรีย,สารอินทรีย์,ซิสต์,สนิม,เชื้อรา,สาหร่าย
 • อนุภาคเหล็ก ที่เจือปนมากับท่อน้ำที่ใช้มาเป็นเวลานานทำให้มีสีแดงและเสียรสชาติ
 • สารเคมีที่ส่งผลต่อการทำงานของตับและไต (เตตราคลอโรเอททิลลีน, 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน)
 • ลดความขุ่น  ทำให้น้ำใสขึ้นเนื่องจากกำจัดอนุภาคที่มีขนาดมากกว่า 0.1 ไมครอน
 

 • สำหรับรุ่น CB013E
ความสามารถในการกรองสารต่าง ๆ
คลอรีนไดโบรโมคลอโรมีเทนเตตราคลอโรเอททิลลีน-
ตะกอนขุ่นโบรโมฟอร์มไตรคลอโรเอททิลลีน-
ไตรฮาโลมีเทนสารตะกั่วปนเปื้อน-1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน-
คลอโรฟอร์มสารเคมีจากการเกษตร-เหล็ก (ในสภาพอะตอม)

โบรโมไดคลอโรมีเทน

กลิ่นจากคราบเชื้อรา-อะลูมิเนียม (เป็นกลาง)